Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

Zespół

Kierownik projektu

 1. prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy

Wykonawcy

 1. prof. dr hab. Andrzej Graczyk
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wydział Nauk Ekonomicznych - Instytut Ekonomii
 2. prof. dr hab. Bogdan Kościk
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu
 3. dr inż. Joanna Godlewska
  Politechnika Białostocka - Wydział Zarządzania - Katedra Inżynierii Produkcji
 4. dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu
 5. dr Alicja Graczyk
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny - Instytut Nauk Ekonomicznych
 6. dr inż. Helena Rusak
  Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny - Zakład Elektroenergetyki
 7. dr Magdalena Ligus
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów - Instytut Zarządzania Finansami
 8. dr inż. Tomasz Poskrobko
  Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Ekonomii i Zarządzania - Zakład Zrównoważonego Rozwoju
 9. dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko (koordynator projektu)
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy
 10. dr inż. Paweł Tadejko
  Politechnika Białostocka - Wydział Informatyki - Katedra Systemów Czasu Rzeczywistego