Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

Zadania badawcze

Prace w ramach projektu zostały podzielone na 6 zadań:

  1. Opracowanie metodycznych podstaw gospodarowania energią w gminach i powiatach
    (sierpień 2009 - styczeń 2010).
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie badań w gminach i powiatach (luty - sierpień 2010).
  3. Opracowanie systemów zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego
    (wrzesień  - grudzień 2010).
  4. Opracowanie programów komputerowych (2011).
  5. Opracowanie propozycji zmian i uzupełnień (2011).
  6. Działania informacyjno-wdrożeniowe (2011).