Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

Wyniki badań

W ramach projektu zostały przygotowane narzędzia wspierające zarządzanie energią u indywidualnych użytkowników oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością poszczególnych opracowań:

Podręcznik gospodarowania energią na poziomie lokalnym pod red. Bazylego Poskrobki

W podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

1. Geneza problemu gospodarowania energią na poziomie lokalnym - pokazano rolę gmin w rozwiązywaniu współczesnych wyzwań globalnego kryzysu ekologicznego, w modernizacji systemu energetycznego. Pokazano, że sektor energetyczny w gminie może stworzyć nowe pole dla lokalnej przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności i podnieść komfort życia. Pokazano też obszary i stopień zaniedbań w tym sektorze na poziomie lokalnym, w świetle wyników badań przeprowadzonych w ramach tego projektu.

więcej

Metodologia planowania energetycznego na poziomie terytorialnego samorządu lokalnego

Metodologia obejmuje następujące elementy:

więcej

Poradniki dobrych praktyk gospodarowania energią

Treść poradników obejmuje trzy podstawowe obszary: charakterystyka zużycia energii elektrycznej i cieplnej, możliwości oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz etykietowanie energetyczne. W poradniku adresowanym do mikroprzedsiębiorstw przedstawiono dodatkowo kwestie źródeł finansowania oraz systemu zarządzania energią.
więcej

Programy komputerowe

Program „Analiza opłacalności inwestycji” pozwala analizować efektywność ekonomiczną następujących typów inwestycji w odnawialne źródła energii:

więcej