Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

Badania w gminach

W okresie od 15 czerwca do 31 lipca 2010 r. przeprowadzone zostały w gospodarstwach domowych, rolnych i mikroprzedsiębiorstwach badania ankietowe dotyczące wykorzystania energii. Badania zrealizowano w 9 gminach województw podlaskiego, lubelskiego i dolnośląskiego (po 3 gminy w każdym województwie).

Nasi ankieterzy dotarli do ponad 1000 osób. Bardzo dziekujemy wszystkim respondentom za udział w badaniu.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacji Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań.