Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

O projekcie

Projekt badawczy rozwojowy "Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach" jest realizowany w okresie 1.08.2009 - 31.12.2011. Jest on finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem naukowym projektu jest opracowanie teoretycznego modelu systemu gospodarowania energią na poziomie lokalnym (gmin i powiatów).

Celem wdrożeniowym jest wsparcie racjonalizacji gospodarowania energią na poziomie lokalnym, w tym zwłaszcza:

Zostaną opracowane instrukcje sporządzania lokalnych planów energetycznych, poczynając od procedur przeprowadzenia inwentaryzacji zapotrzebowania na energię i potencjału zasobów energii pierwotnej, poprzez metody ocen efektywności ekonomicznej przyjętych rozwiązań, po opracowanie programu komputerowego wspomagającego proces planistyczny w zakresie lokalnej energetyki.

Zostaną opracowane i rozpowszechnione publikacje i materiały w postaci podręcznika gospodarowania energią na poziomie lokalnym oraz poradniki: