Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

Materiały do pobrania

 

Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Podręcznik dla gmin
pod red. Bazylego Poskrobki
Gospodarowanie energią w gminach – aspekty metodyczne,
pod red. Heleny  Rusak,
Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie domowym
Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym
Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie
Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań
Gospodarowanie energią w gminach - wybór dokumentów
Programy komputerowe

Analiza opłacalności inwestycji

Opłacalność termomodernizacji