Uwarunkowania i Mechanizmy Racjonalizacji Gospodarowania Energią w Gminach i Powiatach

Konferencja Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach, Warszawa 7-8.12.2011r.

W dniach 7-8 grudnia 2011 roku odbyła się w ramach projektu

Międzynarodowa Konferencja UWARUNKOWANIA I MECHANIZMY RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ W GMINACH

Konferencja miała miejsce w Centrum Szkolenia Gazownictwa ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.
CEL KONFERENCJI
1. Zapoznanie uczestników z wynikami badań projektu badawczego rozwojowego „Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach”
2. Dyskusja nad sposobami wdrożenia systemu zarządzania energią w gminach
 

PROGRAM OBRAD
7 grudnia 2011 roku


10.30-11.00 Rejestracja gości
11.00-11.15 Otwarcie konferencji (Bazyli Poskrobko)
Informacja o projekcie (Izabela Grześ)
Sesja I – przewodniczący Bogdan Kościk

11.15-11.45 Znormalizowany (EN-PN 16001) i ekspercki system zarządzania energią w gminie. Dokumenty systemu eksperckiego (Bazyli Poskrobko)
11.45-12.15 Polityczno-prawne podstawy tworzenia systemu zarządzania energią w gminie (Joanna Godlewska)
12.15-13.00 Koncepcja dokumentów: założenia do planu energetycznego gminy i plan energetyczny gminy (Helena Rusak)
13.00-13.30 Pytania do prelegentów i dyskusja
Przerwa obiadowa do godz. 14.30

Sesja II – przewodniczący Andrzej Graczyk
14.30-15.10 Określanie potencjału odnawialnych zasobów energii w gminie (Bogdan Kościk, Kajetan Kościk)
15.10-15.30 Zasady wykorzystania gleb marginalnych pod uprawy energetyczne (Alina Kowalczyk-Juśko)
15.30-16.00 Prezentacja programów komputerowych wspomagających system gospodarowania energią w gminie i w gospodarstwie domowym (Paweł Tadejko, Tomasz Poskrobko)
Przerwa kawowa do godz. 16.20
Sesja III – przewodniczący Bazyli Poskrobko

16.20-16.50 Gospodarowanie energią w gminie Dzierżoniów (Zygmunt Kuc)
16.50-17.20 Porozumienie burmistrzów na rzecz ochrony klimatu (Maria Stankiewicz)
17.20-17.50 Pytania do prelegentów II i III sesji. Dyskusja
18.00-19.00 Kolacja

8 grudnia 2011 roku

Sesja IV – przewodniczący Bogdan Kościk
9.00-9.30 Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym gminy (T.Poskrobko)
9.30-10.00 Analiza kosztów i korzyści lokalnych przedsięwzięć energetycznych z uwzględnieniem efektów zewnętrznych (Andrzej Graczyk)
10.00-10.30 Bioenergia – doświadczenia niemieckie w analizach badawczych dla regionu (Maria Stenull)
10.30-11.00 Analiza opłacalności finansowo-ekonomicznej technologii odnawialnych źródeł energii (Magdalena Ligus)
Przerwa kawowa do godz. 11.30
Sesja V – przewodniczący Bazyli Poskrobko
11.30-12.00 Wpływ europejskiego „Porozumienia między Burmistrzami” na gospodarowanie energią w gminie Bielsko-Biała (Piotr Sołtysek)
12.00-12.30 Ekonomiczne, społeczne oraz prawne aspekty budowy biogazowni rolniczej w regionie łódzkim (Dorota Michalak)
12.30-13.00 Pytania do prelegentów, dyskusja i zakończenie obrad
13.00-14.00 Obiad